Prevoz iz Maribora že jutri 31.03.2021

 

Dragi potniki. 

Obveščamo vas, da bo avtobus, ki vozi ob petkih oz. dan pred praznikom iz Maribora proti Brežicam, Krškemu do Blance in bi moral voziti v petek, 02.04.2021, vozil že jutri, to je sreda, 31.03.2021 ob isti uri.

Vozni red najdete na naslednji povezavi: https://mirttours.si/avtobusni-prevozi/41.

 

Prosimo, če svojo prisotnost na avtobusu sporočite preko smsa ali klica na telefonsko številko 051 645 795.

 

V času odloka prevozov po voznem redu ne bo.

Naslednji prevoz bo v nedeljo, 11.04.2021.

Prodaja vozovnic
v šolskem letu
2020/2021

ZAČETEK PRODAJE SUBVENCINORANIH VOZOVNIC ZA ŠOLSKO LETO 2020 / 2021

 

S prodajo subvencioniranih vozovnic pričnemo v ponedeljek 24.8.2020. Prodajno mesto na našem sedežu podjetja Blanca 32 je na voljo ob delavnikih od 8:00 do 16:00 ure ali po predhodnem telefonskem dogovoru.

 

Prvi nakup vozovnice v novem šolskem letu je možen le na prodajnem mestu podjetja.

 

NAKUP NA AVTOBUSU NI MOŽEN!

 

Potrebna dokumentacija za nakup vozovnice 2020/2021

Opozorilo: Če je vlagatelj mladoleten je na vlogi potrebno izpolniti podatke o zakonitem zastopniku.

 

V primeru opravljanja praktičnega izobraževanja, ki je del izobraževalnega procesa, mora vlagatelj predložiti s strani vzgojno izobraževalnega ali visokošolskega zavoda potrjen obrazec.
“Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja«, ki je nova priloga pravilnika.”

 

Dodatne informacije

T: 051 645 795

E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Čas prodaje in prodajna mesta:

 

Vozovnico lahko kupite v predprodaji po 24.08.2019 na našem prodajnem mestu 

MIRTTOURS, Blanca 32, 8283 Blanca

 

Kdo je upravičen do subvencionirane vozovnice?


Do subvencionirane vozovnice ste upravičeni vsi, ki imate bivališče najmanj 2 km oddaljeno od kraja izobraževanja, v Republiki Sloveniji ali tujini niste v delovnem razmerju ali ne opravljate samostojne registrirane dejavnosti ali niste vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu ali niste poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda in se izobražujete po veljavnih izobraževalnih in študijskih programih in iz evidenc ministrstva, pristojnega za izobraževanje, izhaja, da imate status:

 • učenca, vzporedno vpisanega v strokovni del srednješolskega izobraževalnega programa,
 • dijaka, skladno s predpisi, ki urejajo srednješolsko izobraževanje,
 • osebe, ki se izredno izobražuje po programu osnovne šole za odrasle in programih poklicnega, strokovnega in splošnega srednješolskega izobraževanja ter višjega strokovnega izobraževanja, do dopolnjenega 26. starosti, če se ne izobražuje v skladu s predpisi o urejanju trga dela,
 • študenta.

 

Registrirani športniki, ki ste upravičenci do subvencionirane vozovnice, imate ne glede na razdaljo med krajem bivališča in krajem izobraževanja, pravico do brezplačne vozovnice za območje Slovenije, če že imate subvencionirano vozovnico od kraja bivališča do kraja izobraževanja, oziroma pravico do nakupa subvencionirane vozovnice pod enakimi pogoji, ki veljajo za vse ostale upravičence.

Upravičenci do subvencionirane vozovnice, ki se izobražujete v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter nimate pravice do prilagojenega prevoza oseb s posebnimi potrebami, imate pravico do subvencije prevoza v obliki prevoza za lastne potrebe ali posebnega linijskega prevoza, organiziranega v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, v katerem izobražujete.


Težje in težko gibalno ovirani študenti, ki ste upravičenci do subvencionirane vozovnice, imate pravico do brezplačnega prevoza oziroma brezplačnega prilagojenega prevoza od kraja bivališča do kraja izobraževanja in nazaj.


Pogoj oddaljenosti 2 km je določen z razdaljo med naslovom bivanja in naslovom izobraževanja.


VRSTE VLOG ZA SUBVENCIONIRANE VOZOVNICE

Vloga za mesečno vozovnico

Do nakupa subvencionirane mesečne vozovnice imate pravico upravičenci, ki med izobraževanjem dnevno potujete od kraja bivanja do kraja izobraževanja in nazaj.


Vloga za vozovnico za 10 voženj na mesec

Pravico do vozovnice imate vsi upravičenci. Med krajem stalnega ali začasnega prebivališča do naslova bivanja med izobraževanjem vam pripada izključno vozovnica za deset voženj na mesec.

Upravičenci imate lahko veljavno samo eno vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice. Več vlog lahko oddate v primeru, ko v času izobraževanja ne bivate na stalnem naslovu in ste upravičeni do mesečne vozovnice in vozovnice za deset voženj na mesec.

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI DO SUBVENCIONIRANEGA PREVOZA

Za dijake in udeležence izobraževanja odraslih se prevozi subvencionirajo v obdobju od 1. septembra do 30. junija tekočega šolskega leta.

Za študente se prevozi subvencionirajo od 1. oktobra do 30. junija tekočega študijskega leta. Upravičenci s statusom študenta imate v mesecu juliju in septembru pravico do nakupa mesečne vozovnice za deset voženj na mesec.

 • Na vseh naših linijah je možna vožnja s subvencioniranimi in splošnimi vozovnicami.
 • Prvi nakup in nakup vozovnice v novem šolskem letu lahko opravite na sedežu podjetja.
 • Redno podaljševanje vozovnic je možno tudi na avtobus.
 • Plačilo je možno le z gotovino. Kartic ne sprejemamo.

 

CENE SUBVENCIONIRAH VOZOVNIC

 

VRSTA VOZOVNICE

MESEČNA

POLLETNA

LETNA

4 MESECE

5 MESECEV 

ŠTUDENTI 9 MESECEV

DIJAKI 10 MESECEV

Vozovnica za  10 voženj na mesec

20

70,00

87,50

135,00

150,00

1 RAZRED: do 60 km

25

90,00

112,50

180,00

200,00

2 RAZRED: več kot 60 km do vključno 90 km

35

130,00

162,50

270,00

300,00

3 RAZRED: več kot 90 km

55

210,00

262,50

450,00

500,00Doplačila za kombinirano vozovnico za mestni promet

VRSTA VOZOVNICE

MESTNI PROMET

 

MESEČNA

POLLETNA VOZOVNICA

LETNA VOZOVNICA

4 MESECE

5 MESECEV

ŠTUDENTI 9 MESECEV

DIJAKI 10 MESECEV

Ljubljana

10 evrov

40,00 €

50,00 €

90,00 €

100,00 €

Maribor

5 evrov

20,00 €

25,00 €

45,00 €

50,00 €

Jesenice

15 evrov

60,00 €

75,00 €

135,00 €

150,00 €


V primeru, da nimate medkrajevne vozovnice, znaša višina vozovnice za mestni promet:

 

MESTNI PROMET/VRSTA VOZOVNICE

MESEČNA VOZOVNICA

POLLETNA VOZOVNICA (4 MESECI)

POLLETNA VOZOVNICA (5 MESECEV)

LETNA  VOZOVNICA (9 MESECEV)

LETNA VOZOVNICA (10 MESECEV)

LJUBLJANA - CONA 1

20 €

 

 

 

 

LJUBLJANA - CONA 2 IN 3

25 €

 

 

 

 

MARIBOR

15,61 €

 

 

 

 

JESENICE

25 €

100 €

125 €

225 €

250 €

KRANJ, KOPER
NOVO MESTO

5 €
 

20 €

25 €

45 €
40,5 €

50 €
45 €

 

POZOR!

 

Nakup letne in polletne subvencionirane vozovnice je možno le do 19.09.2020.

 

Veljavnost vozovnice:

 • mesečna – velja v mesecu, za katerega je kupljena in prvi šolski dan v naslednjem mesecu,
 • mesečna za 10 voženj – velja v mesecu, za katerega je kupljena, neporabljene vožnje niso prenosljive v naslednji mesec,
 • letna vozovnica velja od 1.9. do 30.6.,
 • polletna velja od 1.9. do 31.1. ali od 1.2. do 30.6.

Nakup in vračilo vozovnice

 

Nakup vozovnice je možen od 22. v mesecu za prihodnji mesec do vključno 19. v mesecu za tekoči mesec. Neuporabljeno mesečno vozovnico se lahko vrne le pred datumom začetka veljavnosti vozovnice. Vrne se celotni vplačani znesek. V času veljavnosti vozovnice je možno vračilo letnih in polletnih vozovnic, vrne se delež neizrabljene voznine.

 

IZDAJANJE DOBROPISA ZA NEKORIŠČENE VOZOVNICE V ČASU EPIDEMIJE

Vsi potniki z veljavnimi mesečnimi, polletnimi ali letnimi vozovnicami v mesecu marcu so upravičeni do dobropisa v sorazmernem deležu nekoriščenja vozovnic. Imetniki letnih vozovnic ki od 15.3. niso koristili vozovnic jim pripada dobropis v višini 70€ (10€ mesec marec+20€ april + 20€ maj + 20€ junij). Če je potnik v mesecu maju ali juniju koristil vozovnico vsaj enkrat do dobropisa za ta mesec ni upravičen. 

 

Dobropis se lahko koristi pri nakupu kateregakoli IJPP produkta (enkratna vozovnica, subvencionirana vozovnica, imenska vozovnica). Po mesecu oktobru se predvideva tudi možnost vračila gotovine. Le to bo možno le na prodajnem mestu kjer ste vozovnico kupili skupaj z originalnim računom.

 

prevozi in turizem

Blanca 32, 8283 Blanca

prevozi@mirttours.si

 +386 41 645 795

© 2021 Mirttours, Peter Mirt s.p. Vse pravice pridržane. Produkcija 5ka.Agencija

Information cookies

Cookies are short reports that are sent and stored on the hard drive of the user's computer through your browser when it connects to a web. Cookies can be used to collect and store user data while connected to provide you the requested services and sometimes tend not to keep. Cookies can be themselves or others.

There are several types of cookies:

 • Technical cookies that facilitate user navigation and use of the various options or services offered by the web as identify the session, allow access to certain areas, facilitate orders, purchases, filling out forms, registration, security, facilitating functionalities (videos, social networks, etc..).
 • Customization cookies that allow users to access services according to their preferences (language, browser, configuration, etc..).
 • Analytical cookies which allow anonymous analysis of the behavior of web users and allow to measure user activity and develop navigation profiles in order to improve the websites.

So when you access our website, in compliance with Article 22 of Law 34/2002 of the Information Society Services, in the analytical cookies treatment, we have requested your consent to their use. All of this is to improve our services. We use Google Analytics to collect anonymous statistical information such as the number of visitors to our site. Cookies added by Google Analytics are governed by the privacy policies of Google Analytics. If you want you can disable cookies from Google Analytics.

However, please note that you can enable or disable cookies by following the instructions of your browser.